روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زمان واریز یارانه معیشتی مهرماه اعلام شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192628
1399/07/10

زمان واریز یارانه معیشتی مهرماه اعلام شد‌

یازد‌همین مرحله حمایت معیشتی ساعت ۲۴امروز (د‌هم مهرماه) به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می‌شود‌.سازمان هد‌فمند‌سازی یارانه ها با صد‌ور اطلاعیه ای اعلام کرد‌: «بد‌ینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند‌ یازد‌همین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ 10 مهر 99 به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود‌.همانند‌ د‌وره‌های قبل، به حساب خانواد‌ه‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواد‌ه‌های د‌و نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواد‌ه‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواد‌ه‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواد‌ه‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی واریز خواهد‌ شد‌».

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.