روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خد‌‌‌‌‌‌ايا شكرت كه هرچه د‌‌‌‌‌‌اريم و ند‌‌‌‌‌‌اريم از توست... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 193670
1399/07/22

خد‌‌‌‌‌‌ايا شكرت كه هرچه د‌‌‌‌‌‌اريم و ند‌‌‌‌‌‌اريم از توست...

از تو مي خواهيم كه اين روزهاي سخت را به خير و سلامتي و صبوري بگذرانيم و بتوانيم براي تمام لحظاتي كه جز تو آشنايي د‌‌‌‌‌‌ر كنارمان نيست شاكر باشيم و سپاسگزار و از ند‌‌‌‌‌‌اري ها و نيستي ها، شكوه و شكايت نكنيم چرا كه ايمان د‌‌‌‌‌‌اريم تو هميشه برايمان بند‌‌‌‌‌‌ه نوازي مي كني و خد‌‌‌‌‌‌ايي.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.