روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
در زمینه آزادی‌های مشروع، کار جدی صورت نگرفته، قوه قضائیه میدان داری کند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194192
1399/07/29

در زمینه آزادی‌های مشروع، کار جدی صورت نگرفته، قوه قضائیه میدان داری کند

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه ‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش ها را به مردم بدهیم.علی باقری ‌کنی در دیدار با رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، تعامل این ستاد با پژوهشگاه قوه‌ قضائیه را یک ضرورت دانست و گفت: ستاد حقوق بشر باید از توانمندی و ظرفیت ‌های پژوهشگاه قوه قضائیه استفاده کند.
وی تأکید کرد: متاسفانه بحث حقوق بشر در بعد داخلی (حقوق مردم) و بیرونی (حقوق ملت) و همچنین مباحث بین ‌المللی در کشور ما مهجور واقع شده و جایگاه واقعی خود را ندارد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار کرد: بحث حقوق مسلمانان و مستضعفان نیز یکی دیگر از موضوعات جدی است که متأسفانه در این زمینه کم کار شده است. در تمام این مسائل، پژوهشگاه قوه قضائیه می ‌تواند پشتوانه علمی ستاد حقوق بشر باشد.
باقری ‌کنی موضوع آزادی‌ های مشروع را از دیگر مباحث مهم خواند و افزود: در ارتباط با مبانی آزادی‌ های مشروع، کار جدی صورت نگرفته و این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد زیرا معتقدیم جزو عرصه‌ هایی است که دستگاه قضا می ‌تواند با توجه به تکالیف قانونی و مسئولیت ‌های خود، میدان ‌داری کند.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.