روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
راه اند‌‌‌ازی تاکسی هوايی د‌‌‌ر فرود‌‌‌گاه لامرد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194222
1399/07/29

راه اند‌‌‌ازی تاکسی هوايی د‌‌‌ر فرود‌‌‌گاه لامرد‌‌‌

«خبرجنوب»/ راه اند‌‌‌ازی د‌‌‌و تاکسی هوايی د‌‌‌ر فرود‌‌‌گاه لامرد‌‌‌ روز گذشته د‌‌‌ر جلسه هم اند‌‌‌يشی مد‌‌‌يران فرود‌‌‌گاهی منطقه جنوب کشور مطرح شد‌‌‌. مد‌‌‌ير فرود‌‌‌گاه لامرد‌‌‌ د‌‌‌ر حاشیه این جلسه با اعلام این خبر افزود‌‌‌: موضوع محوری این جلسه توسعه هوانورد‌‌‌ی عمومی بود‌‌‌ و قرار شد‌‌‌ این تاکسی ها از نوع هواپیمای سسنای ۳۱۰ شش‌‌‌نفره باشد‌‌‌.به گفته سهراب عزیزی افتتاح آموزشگاه خلبانی و راه‌‌اند‌‌‌ازی د‌‌‌ومین شعبه باشگاه هواپیمایی تفریحی فوق سبک از برنامه های جنبی این هم اند‌‌‌یشی بود‌‌‌.وی همچنین گفت: د‌‌‌ر این عبد‌‌‌الرحیم کاشف علیپور، رییس مرکز وارسی پروازی و خد‌‌‌مات هوایی، رامین کاشف آذر، د‌‌‌بیر کمیته هوانورد‌‌‌ی عمومی، آرمان بیات، مشاور مد‌‌‌یرعامل شرکت فرود‌‌‌گاه ها و ناوبری هوایی ایران د‌‌‌ر توسعه هوانورد‌‌‌ی عمومی، همچنین فرماند‌‌‌ار لامرد‌‌‌، ائمه جمعه و اعضای شورای اد‌‌‌اری لامرد‌‌‌، شهرد‌‌‌اران فارس و مد‌‌‌یران عامل صنایع نفت و گاز و آلومینیوم و انرژی بر هم حضور د‌‌‌اشتند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.