روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرمایه‌گذار فولاد فسا، اراضی ملی را گروگان گرفته است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194364
1399/07/30

سرمایه‌گذار فولاد فسا، اراضی ملی را گروگان گرفته است

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل هشدار به سرمایه گذار فولاد فسا و تعیین تکلیف در برهه زمانی ۴۰ روزه گفت: زمین تخصیص یافته به این پروژه از اراضی ملی محسوب شده و مشروط کردن تداوم احداث به پروژه به دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی نه تنها به لحاظ شرعی و قانونی فاقد توجیه است بلکه به نوعی گروگان گرفتن اراضی تا حصول نتیجه خواهد بود.به گزارش اخبار فولاد، چندی پیش حجت ‌ا… فیروزی نماینده مردم مجلس در فسا در مورد پروژه فولاد فسا اولتیماتوم ۴۰روزه به سرمایه‌گذار آن داد تا تکلیف پروژه را پس از ۱۰ سال توقف تعیین کند و تاکید کرد در صورتی که این کار انجام نشود، ۷۰۰ هکتار زمینی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار دارد، پس گرفته شود. فیروزی در گفت‌وگوی اختصاصی با اخبار فولاد، اصلی ‌ترین دلیل اصرار بر تعیین تکلیف فولاد فسا را مساحت عظیمی از اراضی ملی عنوان کرد که سرمایه‌گذار آن در اختیار گرفته‌ و اگر تصمیم ندارد این پروژه را به پیش ببرد، باید آن را بازگرداند. او همچنین دلیل عدم‌تخصیص تسهیلات وعده‌داده شده به سرمایه‌گذار را تلاش ناکافی او برای جلب اعتماد دست‌اندرکاران عنوان کرده و معتقد است در صورت اجرایی شدن روند احداث پروژه حمایت تمام قد خود را انجام خواهد داد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.