روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بر جاده هاي خورشيد همچنان منتظر مي مانيم تا بشارت آن طلوع ظهور... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194428
1399/08/01

بر جاده هاي خورشيد همچنان منتظر مي مانيم تا بشارت آن طلوع ظهور...

آه غريبانه اي را كه غروب هر آدينه در رؤياي ديدار مهدي موعودت (عج) مي كشيم كاش هر چه زودتر تعبير فرمايي و با مژده آمدنش، دنياي بد حال كنوني مان را بهبودي، طراوت و اميد دوباره اي بخشي كه شب با حضور او، هزاران خورشيد روشن است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.