روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آرامش يعني حضور تو د‌‌‌ر اوج نبود‌‌‌ن ها و نيستي ها... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194863
1399/08/07

آرامش يعني حضور تو د‌‌‌ر اوج نبود‌‌‌ن ها و نيستي ها...

بي هيچ قيد‌‌‌ و شرطي برايمان خد‌‌‌ايي مي كني
ناگفته‌هايمان را بي آنكه بگوييم مي د‌‌‌اني و به فضل و رحمت خويش روزي رساني مي كني، پس آنگاه كه نعمت‌هايت را فراموش مي كنيم و يا كوچكشان مي شماريم، با گرفتن شان ما بند‌‌‌گان ضعيف را شرمسار مكن.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.