روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رتبه برتر برای امور زنان و خانواده استانداری فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194881
1399/08/08

رتبه برتر برای امور زنان و خانواده استانداری فارس

«خبرجنوب»/ در فرآیند ارزیابی سال ۹۸؛ دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس رتبه عالی و برتر را کسب کرد.
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری فارس دراین باره گفت: دفتر امور زنان و خانوده استانداری فارس اقدام به برگزاری جلسات توجیهی با مشاورین فرمانداران و تکمیل شاخص اختصاصی حوزه زنان و خانواده نمود و حاصل این تلاش کسب رتبه عالی و امتیاز کامل این دفتر به استناد گزارش جامع تجمیعی تحلیلی و رتبه بندی از طرف دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور است.
معصومه دستغیب افزود: در این ارزیابی شاخص های اختصاصی به همراه برش اهداف مورد انتظار سال 98 از مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور در 9 محور با سقف 1000 امتیاز به استانداری ها ابلاغ گردید که با بررسی تمام فعالیت ها و مستندات دفتر و همچنین مستندات و فعالیت های مشاورین امور زنان فرمانداریهای استان، این رتبه کسب شد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه نتایج این ارزیابی به عنوان امتیاز ارزشیابی استاندار محترم محسوب می شود و همچنین عملکرد ستاد وزارت کشور از تجمیع مجموع امتیازات استانداری ها بدست می آید، لذا دقت در ارسال فعالیت ها و مستندات مربوطه الزامی بوده است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.