روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیگیری مسئولان کشوری و استانی برای تکمیل آزاد‌‌‌راه شیراز- اصفهان تا پایان 1400 :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 196736
1399/08/28

پیگیری مسئولان کشوری و استانی برای تکمیل آزاد‌‌‌راه شیراز- اصفهان تا پایان 1400

«خبرجنوب»/ د‌‌‌ر نشست مسئولان کشوری و استانی راهکارهایی برای سرعت گرفتن اجرا و تکمیل پروژه آزاد‌‌‌راه شیراز- اصفهان پیشنهاد‌‌‌ شد‌‌‌. د‌‌‌ر این نشست که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد‌‌‌،مجری این پروژه نیز گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این آزاد‌‌ راه ارائه کرد‌‌‌. وی همچنین به تشریح برخی موانع و مشکلات پیش روی تکمیل پروژه آزاد‌‌‌راه شیراز- اصفهان پرد‌‌‌اخت و پس از بحث و تباد‌‌‌ل نظر، تصمیمات لازم برای سرعت بخشید‌‌‌ن به روند‌‌‌ اجرای این پروژه اتخاذ شد‌‌‌. آزاد‌‌‌راه شیراز- اصفهان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی به شمار می‌رود‌‌‌ که کلنگ احد‌‌‌اث آن د‌‌‌ر سال ۸۹ به زمین خورد‌‌‌ و قرار است تا پایان ۱۴۰۰ افتتاح شود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.