روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تنها تويي كه خداي دل ها و ديده هايي و شايسته حمد و سپاس... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 196871
1399/09/01

تنها تويي كه خداي دل ها و ديده هايي و شايسته حمد و سپاس...

پس با تمام وجودمان بايد به بزرگي و عظمت الهي ات اعتراف كنيم و در برابر آن همه بيكرانگي و آراستگي ات تعظيم نماييم و با رايحه هاي عطرآگين حمد بر زبانمان، پيشاني بر خاك بندگي ات بگذاريم و لبريز از باليدن و غرور شويم كه تنها از معبودي همچون تو درخواست كرده ايم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.