روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
توسعه ايران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 196906
1399/09/01

توسعه ايران

علي صارميان در روزنامه اعتماد نوشت: آيا جدا از امواج سهمگين كرونا و برنامه مقابله با آن، يك برنامه 10 ساله در كشور وجود دارد كه خطرات امنيتي حاصل از مولفه ‌هاي اقتصادي- اجتماعي را مهار كند؟ توسعه همين معنا را دارد. گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب. وضعيت موجود ما با رشد منفي و در خوش ‌بيني به صفر ميل مي‌ كند. مدل‌ هاي توسعه نقش اصلي را به دولت مي ‌دهند كه در صورت داشتن برنامه توسعه، مسير حركتش را مشخص مي‌كند. نياز به منابع، صادرات و داد و ستد و كاهش تنش‌ها و بازاريابي داریم تا بتوانیم هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ارزي در داخل كشور انجام دهیم. متاسفانه اغلب اقتصاددانان ما در پي عارضه ‌اند نه مدل راه ‌حلي كه درگفت‌وگو قرار گيرد و به اجماع برسد. ما ناگزير از يك اجماع داخلي بر سر توسعه ايران هستيم. اگر فقط به فراز اقتصادي توجه كنيم و ابعاد اجتماعي و سياسي و باورسازي را ناديده بگيريم، اقتصاد ما در داخل معطل مدل جامعه ‌محوري است كه فقدانش احساس مي ‌شود. درصد قابل توجه اقتصاد ما در دست دولت است كه مشكلات شركت ‌ها و كارخانه‌ هايش بايد عارضه ‌يابي شوند و به خط توليد برسند. زمان اجماع است و اين فرصت چندان معطل تعلل ما براي توسعه و چشم ‌انداز جديد نمي ‌ماند. آنچه گفته شد فقط عارضه ‌يابي است و خطر توسعه نيافتگي، ايران را به اقليت پولدار در حال فرار و اكثريت گرسنه در حال اعتراض و فقدان همكاري در اين كشور مبدل مي‌كند.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.