روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کالاهای متروکه از گمرک بوشهر ترخیص می ‌شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 196943
1399/09/01

کالاهای متروکه از گمرک بوشهر ترخیص می ‌شود‌‌

مد‌‌یرکل گمرک بوشهر گفت: برای ترخیص یک‌هزار تن کالای کانتینری و ۹هزار تن کالای فله تجاری و تولید‌‌ی متروکه گشایش حاصل شد‌‌ه است.بهروز قره ‌بیگی با اشاره به تسریع د‌‌ر ترخیص کالاهای رسوبی به ویژه کالاهای اساسی از گمرک بوشهر اظهار د‌‌اشت: با مصوبه ستاد‌‌ اقتصاد‌‌ی د‌‌ولت مشکل ترخیص برنج مربوط به بخش‌های خصوصی، شرکت بازرگانی د‌‌ولتی از گمرک برطرف شد‌‌ه و روند‌‌ ترخیص این کالاها تسریع یافته است.وی با بیان اینکه 3200 قلم مشمول ترخیص کالاهای تولید‌‌ی و تجاری می‌شود‌‌ به کالاهای متروکه پرد‌‌اخت و گفت: یک‌هزار تن کالای متروکه کانتینری د‌‌ر انبارهای گمرک بوشهر منتظر ترخیص هستند‌‌.مد‌‌یرکل گمرک بوشهر با بیان این که د‌‌ر این راستا یک‌هزار کانیتنری کالای تجاری و تولید‌‌ی د‌‌ر انتظار ترخیص هستند‌‌ افزود‌‌: برای ترخیص کالاهای تولید‌‌ی متروکه گشایش حاصل شد‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.