روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کمتر از یک ثانیه تکلیف همه روشن می شود :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197158
1399/09/04

کمتر از یک ثانیه تکلیف همه روشن می شود

رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: همه افراد طبق قانون مکلف هستند کارت ملی همراه داشته باشند و این پیشنهاد به ستاد ملی ارائه می ‌شود و در صورت تصویب، همه مکلف هستند کارت ملی را همراه داشته باشند.حسین ذوالفقاری اظهار داشت: در طرح همراه داشتن کارت ملی، با استفاده از یک اپلیکشن کمتر از یک ثانیه می‌توان مشخص کرد فردی که در اداره و یا بانک و یا سوپر مارکت مراجعه کند، به محض دیده شدن کارت ملی به وسیله موبایل مشخص می‌شود که تست او مثبت است یا نه. همه افراد طبق قانون مکلف هستند کارت ملی را همراه داشته باشند و این پیشنهاد به ستاد ملی ارائه می‌شود و در صورت تصویب، همه مکلف هستند کارت ملی را همراه داشته باشند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.