روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
باید رسم و راه تفکر را یاد بگیریم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197378
1399/09/06

باید رسم و راه تفکر را یاد بگیریم

آیا می ‌شود برنامه ‌ریزی آموزشی، ترافیک، بانک و مسائل این چنینی را از ابن سینا پرسید؟مسلماً مسائل امروز را نمی‌ توانید از فارابی و ابن سینا و ملاصدرا بپرسید و در کل منکر اهمیت ملاصدرا و ... نیستم و دانشجوی فلسفه ‌ای که منکر فلاسفه باشد، دارد فلسفه را انکار می ‌کند. وقتی فلسفه فارابی را نگاه می ‌کردم، می‌ خواستم پشت قضیه فارابی را ببینم و به خیال خودم چیزهایی را فهمیدم و کسانی که خواندند و نقد کردند، به سعی من توجه نکردند. می ‌خواستم ببینم که او چه می ‌گوید.ما چه رابطه‌ ای با فلسفه داریم؟ با فلسفه چه می ‌کنیم و فلسفه با ما چه می‌ کند؟ سئوال را رو راست ‌تر مطرح می ‌کنم که فلسفه به چه کاری می ‌آید؟ فلسفه معروف است که به کار نمی ‌آید و ارسطو گفت الهیات اشرف علوم است، زیرا بی‌ سودترین علوم است و فلسفه بی ‌سود است اما این جمله یعنی این علوم بیهوده است؟ اگر بیهوده است، چرا باید به آن بپردازیم؟ خود ارسطو چرا به اشرف علوم پرداخته است؟ آیا بی ‌سود ترین است؟ فلسفه چه اثری در تاریخ ما داشته است؟ در تمدن چه اثری داشته است؟ قضیه یک مقدار دشوار است اما در دوره جدید این قدر دشوار نیست. در آن دوران نیز می‌ گویم که فلسفه روشنگر است و در دوره جدید پیدا است که علم و سیاست در پرتو هنر و فلسفه سیر کرده‌ اند. در پرتو هنر و فلسفه‌ ای که در رنسانس ایجاد شد، علم و سیاست نیز رشد کرد تا به وضع اکنون رسیده است.
مردم فلسفه را از فلاسفه مستقیما نمی ‌آموزند بلکه فلاسفه بنایی را می‌ گذارند که منتشر می ‌شود. ما عقل را از فلاسفه می ‌گیریم نه این که برای آن ها باشد. آن ها زودتر از دیگران می ‌یابند و چون می ‌یابند اعلام می ‌کنند و سرّی است که دیگران نیز از آن بهره ‌مند می‌ شوند. عقل یک بهره‌ مندی است و فلاسفه بهره‌ مندی بیشتری دارند و شاید آن را اعلام کنند.خیلی از مردم می ‌گویند فلسفه بیهوده است و البته همه این ها به فلسفه احترام می گذارند. اگر این پرسش را مطرح کنیم که رابطه ما با فلسفه چیست؟ خواندن آن را نیز یاد می ‌گیریم. در عین حال، اگر همه مطالب کتب ابن سینا را یاد گرفتیم، فیلسوف نیستیم. باید بپرسیم که آیا یاد گرفتن مطالب فلسفه کافی است؟ آیا سیستم ابن سینا و ملاصدرا و کانت و دکارت را که بشناسیم، کافی است که بگوییم به باطن فلسفه و هر کدام از این ها راه برده‌ ایم؟پس وقتی کسی می‌ گوید مسائل امروز را نمی ‌شود از ملاصدرا و ابن سینا پرسید، مقصودش چیست؟ ما می‌ خواهیم برنامه‌ ریزی آموزشی، ترافیک، بانک و مسائل این چنینی را داشته باشیم اما آیا می ‌شود این مسائل را از ابن سینا پرسید؟ مسائل روز را نمی‌ شود از این ها پرسید، یعنی نمی ‌شود مستقیماً از شفا استنباط کرد که امروز برای حل مسائل کشور چه باید بکنیم. پس باید چه بکنیم؟ چرا به این ها رجوع می ‌کنیم؟ چرا فلسفه اسلامی می ‌خوانیم؟ما از فلاسفه علاوه بر این که مطالب را یاد می ‌گیریم، باید رسم و راه تفکر را یاد بگیریم. مسائل فلسفه به جای خودش محفوظ است و اگر صرف مسائل باشد و من عالم به همه مسائل باشم، کارم به جایی نمی ‌رسد.
رضا داوری‌ اردکانی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.