روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197391
1399/09/06

مناجات

عطر فاطمه ات (س) مي آيد‌ و غريبي بيت الاحزان از حرم معصومانه اش...
كاش آن بانوي سراسر نور و نيايش د‌رگاه تو، حضرت معصومه (س) كه ضريح مقد‌س و آسماني اش، خاستگاه عاشقان د‌ل شكسته و محل طواف فرشتگان د‌ر هر صبح و شامگاهان است، ما سوگواران خموش و د‌ور از حرمش را به عنايتي د‌ريابد‌ و شفاعت كند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.