روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تشكيل بیش از 700 پرونده خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعي فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197439
1399/09/08

تشكيل بیش از 700 پرونده خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعي فارس

سهیلا رفیعی نژاد- خبرنگار «خبرجنوب»/ « نه» به خشونت علیه زنان، طی چند روز گذشته این جمله و محتواهای این چنینی را خیلی ها استوری کردند حتی آن هایی که در عمل کاری برای کاهش این خشونت ها نمی کنند و حتی افرادی که زنان را در معرض خشونت قرار می دهند. در این میان بسیاری از زنانی که خودشان هم برخی از این خشونت ها از سوی مردان را پذیرفته اند قرار دارند. همین که بگویی «مرد است دیگر چه می توان کرد» و خشونت ها را بپذیری هم عاملی برای ادامه خشونت ها علیه زنان است.
«آثار کبودی روی صورتش بود. روی تخت بیمارستان دراز کشده بود اما دلهره داشت نکند آبرویش برود. او بیشتر از شوهری که به شدت کتکش زده بود، می ترسید. دو قلوهایش که یک و نیم سال داشتند هم همراهش بودند. این مورد مربوط به یکی از شهرستان‌های فارس است که توسط بیمارستان به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شد. اورژانس اجتماعی بهزیستی وضعیت را بررسی کرد و زن و دو فرزندش چون مکانی نداشتند به مرکز نگهداری موقت اورژانس اجتماعی فرستاده شدند تا پس از دریافت خدمات مدکاری و مشاوره تعیین تکلیف و ساماندهی شوند»، «خانه امن پدر را بعد زندان رفتن شوهر برای بیرون آمدن از وضع اسفناک و آوارگی انتخاب کرد اما بعد چند روز چنان سیلی برادر صورتش را سرخ کرد که هنوز آثار روانی آن سنگینی می کند. وقتی برادرش او و دو فرزندش را از خانه پدر بیرون انداخت جایی را نداشت. او به شدت از برادر خودش مردی که توقع داشت حامی‌اش باشد کتک خورد که بعد از پیگیری اورژانس اجتماعی، دادستان آن شهرستان در فارس، حکم زندان برادرش را داد و حالا آن زن در خانه پدری اش زندگی می کند»، «در یکی از شهرهای فارس خانمی که دوست داشت سر کار برود و درس بخواند، به دلیل پافشاری بر حقوق اصلی خود به شدت کتک خورد». این ها تنها نمونه هایی از خشونت ها علیه زنان در فارس است اما مشت نمونه خروار است. انگار بی خود و بی جهت از برخی پیشرفت ها حرف می زنیم، هنوز عده ای که کم هم نیستند به حقوق مسلم زنان بی توجه اند و وخامت اوضاع اینجاست که در مواردی زنان خودشان هم چون زن هستند، خود را محق ظلم از سوی جنس مخالف می دانند. از بُعد دیگر با توجه به اختلافات خانوادگی و خشونت هایی که به زنان به دلیل برخی سنت های قدیمی از سوی خانواده شوهر در کشور و از جمله فارس می شود، به نظر می رسد زنان به هم جنس خود هم ظلم می کنند و از این دیدگاه باید بگوییم «از ماست که بر ماست» اما بیشترین خشونت های علیه زنان در فارس مربوط به چه نوعی است و چه راهکارهایی برای کاهش آن وجود دارد؟ رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی فارس در این باره به خبرنگار «خبرجنوب» گفت: هر نوع رفتاری که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زن شود، خشونت علیه زنان است. تهدید، اجبار، سلب اختیار و آزادی، تمسخر، تحقیر و نادیده گرفتن جزو مواردی است که خشونت علیه زنان محسوب می شود.اعظم فرمانی افزود: خشونت ها علیه زنان هم پنهان و هم آشکار است و برخی دایم با تهدید و تمسخر مرتکب این خشونت ها می شوند اما برخی در این باره آگاهی ندارند و نمی دانند مرتکب خشونت می شوند که با آموزش ها باید اطلاعات بیشتری در اختیار مردم قرار داد. این خشونت می تواند توسط همسر و یا اعضای خانواده از جمله برادر اتفاق بیفتد و یا از سوی غریبه ها. وی گفت: کلیه زنان و دخترانی که در معرض آسیب هستند و یا آسیب دیده اند، همچنین موارد مربوط به خشونت های خانگی را اورژانس اجتماعی بهزیستی پیگیری می کند اما مشکل اینجاست که برخی از ترس اصلاً خشونت ها را مطرح نمی کنند و سال ها تحمل می نمایند. در این باره از مردم فارس خواستاریم اگر موارد خشونت علیه زنان و دختران را دیدند به 123 اطلاع دهند. تیم اورژانس اجتماعی پس از بررسی مورد بر حسب اولویت به محل می رود. رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی فارس عنوان کرد: طبق آمارهای موجود از اول امسال تا کنون بیش از 700 پرونده خشونت علیه زنان در فارس تشکیل شده است و از آن جا که برخی که کم هم نیستند موارد این چنینی را به دلیل ترس و تهدید پنهان می کنند آمارها بیشتر از این میزان است. وی گفت: عمده موارد خشونت های علیه زنان در استان جسمی و ضرب و شتم و کتک کاری، بعد از آن مسامحه و غفلت مثلا ندادن خرجی، عدم تامین نیازهای مالی، تحصیل و آموزش است. فرمانی گفت: خشونت از نوع عاطفی و روانی در رده سوم و خشونت‌های جنسی امسال در رده چهارم است. در این باره آمارهای ما در سال های مختلف فرق دارد مثلا سال گذشته خشونت از نوع مسامحه و غفلت بیشتر بوده و خشونت های جسمی روانی و جنسی در رده های بعدی قرار داشته است.وی تاکید کرد: در خشونت علیه زنان نمی توانیم به این آمارها بسنده کنیم و در خیلی از موارد زن می ترسد مورد تهدید قرار گیرد و یا از ترس برچسب خوردن خشونت علیه خود را به خصوص در موارد جنسی علنی نمی کند. این دکترای روان شناسی گفت: یکی دیگر از باورهای غلط در جامعه ما این است، فردی که مورد خشونت جنسی قرار گرفته را هم مقصر می دانند و نگاهی تحقیر آمیز به او می شود، به همین خاطر زنان و دختران بسیاری خشونت جنسی را گزارش نمی کنند. وی افزود: عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در این خشونت ها موثر است. این دکترای روان شناسی توانمند کردن زنان از بعد روانی و آموزش مهارت های ارتباطی به آن ها را ازجمله راهکارهای پیشگیری از برخی خشونت ها علیه آن ها دانست و گفت: توانمند سازی یک زن از نظر تحصیلی، آموزشی و شغلی منجر به قدرتمند شدن او وکاهش احتمال اعمال خشونت ها بر او می شود.

از ماست که بر ماست
رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی فارس در ادامه با اشاره به اهمیت برخی دیدگاه های غلط خود زنان هم عنوان کرد: زنان هم به منظور کاهش خشونت های یاد شده باید برخی باروهای غلط را اصلاح کنند. این دیدگاه که اشکال ندارد مرد است بگذار کتک بزند، سر تا پا اشکال است و به وضعیت موجود نا مطلوب دامن می زند.

شناخت حق و حقوق خود
فرمانی دامن نزدن به نگاه ابزاری به زنان را ضروری دانست و گفت: گاهی خود زنان هم نگاه ابزاری می کنند، مثلا وقتی به ظاهر خود بیشتر از باطن توجه می نمایند به این دیدگاه ابزاری دامن می‌زنند. این دکترای روان شناسی اصلاح نگرش های والدین درباره فرزند دختر و ارائه آموزش هایی به خانواده ها در فارس به منظور جلوگیری از تبعیض بین فرزند دختر و پسر را نیز در کاهش خشونت های یاد شده موثر دانست. فرمانی یادآور شد: در خانواده ها ارتباط با جنس مخالف برای یک دختر تحقیر آمیزتر و ننگین تر نسبت به پسر است و همین مسئله باعث می شود دختر موارد را با خانواده در میان نگذارد و همین پنهان کاری می تواند منجر به آسیب‌های شدید و حتی تجاوز به آن دختر شود. در صورتی که ما اگر زمینه ای برای شنیدن صحبت های دخترمان در این باره فراهم کنیم، احتمال بروز آسیب را کاهش می دهیم.وی گفت: در ابعاد اجتماعی نیز باورهای نا درست جامعه درباره نقش زنان ونگاهی که جامعه به یک زن دارد، هم می تواند خشونت را ایجاد کند و یا به آن دامن بزند. وقتی در جامعه نگاه ابزاری به زن باشد خشونت بالا
می رود. این که در سطوح بالای مدیریتی و شغلی زنان ورود داده نشوند هم مصداق خشونت علیه زنان است.فرمانی ادامه داد: عوامل اقتصادی و فقر هم می تواند در اعمال خشونت ها علیه زنان تاثیر بگذارد و ممکن است باعث بروز آسیب‌های اجتماعی در بین زنان دچار مشکلات اقتصادی شود. سیستم های حمایتی اگر زن سرپرست خانوار را حمایت نکنند، ممکن است او دچار آسیب های اجتماعی شود.وی عوامل فرهنگی و سنت ها و رسوم غلط در جامعه، مقصر دانستن قربانیان یاد شده، نا برابری و بی عدالتی جنسیتی را از دیگر مواردی دانست که به خشونت علیه زنان در کشور و از جمله فارس دامن زده است.
این دکترای روان شناسی با اشاره به برخی وابستگی های بیش از حد مردان به خانواده پدری به خصوص مادر گفت: اگر این نوع وابستگی باعث بی توجهی همسر به زن چه از نوع مادی و تامین نیازهای اولیه و چه کوتاهی های عاطفی و روانی شود، مرد مرتکب خشونت علیه زن شده است.فرمانی رفع همه مشکلات یاد شده چه در ابعاد اقتصادی، چه فرهنگی و چه روانی و اجتماعی را درکاهش آمارهای خشونت علیه زنان موثر دانست.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.