روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حرف‌ های جدید و جنجالی احمدی ‌نژاد درباره حجاب اجباری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197484
1399/09/08

حرف‌ های جدید و جنجالی احمدی ‌نژاد درباره حجاب اجباری

مهدی نصیری روزنامه ‌نگار و سردیبر سابق کیهان با محمود احمدی نژاد
گفت و گو کرده است که بخش هایی از آن در زیر آمده است:
-قانون الزام به حجاب اجباری را چگونه می ‌بینید؟
احمدی‌نژاد: قانون، یک قرارداد اجتماعی است. مگر غیر از این است؟! به مردم می ‌گویند شما یک مجلس انتخاب کردید و این مجلس برای شما قانون گذاشته.
-در اینجا مستند به شریعت می‌ کنند ...
احمدی‌نژاد: مستند به شریعت هم باید از مسیر مجلس بیاید دیگر.
- درست است.
احمدی‌ نژاد: اراده و خواست مردم در تشکیل مجلس و تصمیمات آن دخالتی دارد یا ندارد؟! آیا مصوبات مجلس باید مورد قبول عامه مردم باشد یا نباشد؟! اگر مجلس یک قانونی گذاشته و اکثریت جامعه می‌ گوید من قبول ندارم، شما می ‌توانی بگویی من به هر قیمت اعمال می ‌کنم؟!
- می‌ گویند مهم نیست که مردم نپذیرند!
احمدی‌ نژاد: به محض این که مجلسی این حرف را بزند خودش فاقد مشروعیت شده. چون این مجلس نماینده مردم است دیگر! نماینده مگر می‌ تواند خلاف خواست کسی که او را تعیین کرده، عمل کند؟!
- این‌ ها می ‌گویند آره!
احمدی ‌نژاد: چه جوری؟! [رأی دهند‌گان که چنین] اجازه‌ ای نداده‌اند!
- می ‌گویند مردم در چارچوبی به نام جمهوری اسلامی گفته‌ اند که
می‌ خواهیم حاکمیت بر اساس اسلام باشد. نمایندگان مجلس هم باید بر اساس همین قوانین اسلامی، قوانین [عادی] را تصویب کنند. شورای نگهبان هم که می‌ گوید حکومت اسلامی می‌تواند حجاب را الزامی کند و از اینجا به بعد دیگر مردم حق دخالت ندارند!
احمدی ‌نژاد: این جوری که کار سخت ‌تر می ‌شود برایشان. این استدلال خیلی سست ‌تر است. اگر شورای نگهبان الان اظهار نظر می‌ کند بر اساس یک رأیی است که مردم داده‌ اند.
- می‌ گویند مردم به یک چیزی رأی دادند و پس از آن اختیار از مردم سلب شده!
احمدی‌ نژاد: مگر می ‌شود؟
- می ‌گویند می‌ شود دیگر!
احمدی ‌نژاد: با کدام منطق؟!
- حرفشان این است که در اصلِ پذیرش دین و اسلام اکراه نیست اما وقتی دین و حکومت اسلامی را پذیرفتید، دیگر نمی ‌توانید در جزییات چانه بزنید!
احمدی‌نژاد: اولا پذیرش دین با پذیرش حکومت جمهوری اسلامی دوتاست، ثانیاً اصلاً یک نفر قبلاً رأی داده به جمهوری اسلامی اما الان می گوید این شکل را نمی‌ خواهم. این فرد حقی دارد یا ندارد؟! یعنی می ‌گویند تو از حق ساقط شدی؟!


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.