روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197496
1399/09/08

مناجات

گل هاي آفتابگردان بي رؤيت تو، نابود مي شوندو ما بي عنايت تو...
به آن فرجام رويايي و فردوس برين تو دل سپرده ايم چرا كه به بخشش و عفو ديرينه ات بسيار اميدواريم، هرچند كه خطاهايمان بسيارند و سپاسگزاري مان به رنگ غفلت. اميد كه خانه دلمان را هميشه به ياد خود، روشن و آرام گرداني.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.