روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • سه برادر چگونه صاحبان خودروهاي لاكچري را سركيسه كردند؟
 • عاملان تفریح خونین چگونه شناسایی شد‌‌‌ند‌‌‌؟
 • متهم : مرا يا قصاص كنيد‌‌ يا آزاد‌‌
 • کاهش روشنایی معابر و جمع ‌آوری دستگاه های استخراج رمز ارز و اشتراک های غیر مجاز برق در فارس
 • واليبال فارس وضعیت خوبی ندارد واین زیبنده ورزش استان نیست!!
 • ظریف: حکم بازداشت ترامپ برای ترور سردار سلیمانی صادر شد
 • چراغ سبز مسئولان فارس به سرمایه گذاری در کارخانه تصفیه روغن
 • بشر قرن 21 کرم خوار و سوسک خوار شد‌
 • سقوط از ارتفاع د‌‌‌‌‌ر سال جاری جان ۵۳۸ کارگر را گرفته است
 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام، طلا و ارز توسط جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  با چند کلیک بفرمایید یک کلاه گشاد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 197539
  1399/09/08

  با چند کلیک بفرمایید یک کلاه گشاد

  زینب دانشور/ بافتی که در خرید آنلاین سفارش داده ام پس از یک هفته انتظار بالاخره در کمال بی سلیقگی در بسته بندی به دستم می رسد. درست در آن لحظه طلایی که می خواهی حس شیرینِ بردن از یک خرید مجازی و ارزان قیمت را بچشی، با جنسی رو به رو می شوی که نه فقط کمترین شباهتی در جنس و ظاهر به آن چه در تبلیغاتش دیده ای ندارد بلکه احساس زیان به تو القا می کند، تلخ و تجربه ای برای عدم تکرار این گونه خرید.با این تجربه ناخوشایند به یاد این جمله معروف می افتم که «هیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ گرانی هم بی حکمت» اما نمی توان منکر معجزه تبلیغات شد جملات و تصاویری که هیجان زده ات می کند برای خرید کالایی از راه دور و اعتماد به پیج های مجازی لذا ضرورت دارد سواد تجارت الکترونیک به افراد آموزش داده شود. شاید این اتفاق برای شما و اطرافیان تان هم افتاده باشد؛ تجربه های ناخوشایند خرید از فروشگاه های مجازی که موجب از بین رفتن اعتماد و تجربه در چنین خریدهایی می شود. در چند سال اخیر با توجه به توسعه فناوری و به دنبال آن اینترنت، کسب و کارهای اینترنتی و یا فعالیت ‌های تجاری از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار شدند به طوری ‌که امروزه برای خرید مایحتاج زندگی دیگر نیاز به گشت و گذار در میان بازارها و فروشگاه‌ ها نیست و تنها با یک جست و جوی ساده در فضای اینترنت می ‌توانید کالا و محصول مورد نیاز خود را تهیه کنید. اگر چه خریدهای مجازی تا قبل از کرونا ضرورتی نداشت و معمولا افراد به جای اعتماد به آن چه در فضای مجازی تبلیغ می شد ترجیح به خرید حضوری داشتند اما نمی توان تجارت الکترونیک را از زندگی در عصر حاضر حذف کرد بنابراین بایست زیرساخت های این گونه تجارت را فراهم کرد و در آن راهی قدم گذاشت که کشورهای پیشرفته رفته و به موفقیت دست یافته اند.
  تجارت الکترونیک چیست؟
  تجارت الکترونیک یعنی کسب و کار در بازار اقتصادی آنلاین که با توجه به افزایش طیف بازدیدکنندگان، خریداران و فروشندگان این امکان را برای همگان مهیا می‌سازد تا در یک بستر امن و مطمئن به فعالیت‌های بازاریابی و کسب و کار آنلاین بپردازند. بدین ترتیب کاربران اینترنتی می ‌توانند در هر فرصتی نه تنها اجناس مورد نیاز خود را به راحتی خرید و فروش کنند، بلکه این تبادل سبب حفظ زمان و انرژی شده، دسترسی به انواع اجناس و کالاها را برای متقاضیان آسان نموده و اطلاعات کافی قبل از خرید را در اختیار آنان می گذارد تا با یک مقایسه آسان میان انواع کالاهای همسان مبادلات اقتصادی خود را انجام دهند. در سال های اخیر همزمان با پیشرفت های فزاینده تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی بسیاری از تعاملات در دنیای واقعی به فضای مجازی انتقال یافته است. اصلی ترین ویژگی این تکنولوژی ها یعنی به اصطلاح فشردگی زمان و مکان بسیاری از محدویت های جغرافیایی و زمانی در دنیای فیزیکی را از میان برداشته و فرصت های بدیعی را در طرفین حاضر در معاملات تجاری یعنی موسسات تجاری و مشتریان قرار داده است.
  می توان این گونه گفت که تجارت الکترونيک ديگر يک گزينه نيست، بلکه يک ضرورت برای موفقيت تجاری در هر زمينه ای در آينده است. چرا که ذائقه بازار و بالاخص مشتری بسیار تغییر کرده است و مشتریان و خریداران با توجه به جو و شرایط زندگی امروز بیشتر ترجیح می دهند که به جای ساعت ها گشتن در مراکز خرید و هدر دادن وقت خود در ترافیک شهر و تحمل گرما و سرما و آلودگی های هوا و ... تنها با چند کلیک از منزل خود با کیفیت بهتر و گزینه های بیشتر و نیز در زمان بسیار کمتر خرید خود را انجام دهند لذا صاحبان موسسات و فروشندگان جدای از مزایای خرید اینترنتی که برای آن ها دارد؛ برای زنده ماندن در دنیای رقابتی امروز مجبور به رفتن به سمت تجارت الکترونیک می باشند.فروشگاه های آنلاینی که اکنون شاهد آن هستیم، نتیجه هزاران تغییر در دنیای وب هستند. اولین فروشگاه آنلاین ایران، در سال ۸۵ افتتاح شد. در آن زمان به خاطر دلایلی مثل گسترده نبودن اینترنت و همچنین بی اعتمادی مردم نسبت به این فضا، تجارت الکترونیک جای چندانی در سبدهای خرید مردم نداشت اما با ورود اینستاگرام به ایران، تغییرات بسیار زیادی در این صنعت صورت گرفت. با گذشت زمان، اینترنت پرسرعت در اختیار حجم بیشتری از مردم قرار گرفت و همین دلیل باعث شد تا میزان استفاده از فروشگاه های آنلاین، روز به روز بیشتر شود.با روی کار آمدن کرونا، گسترش زیرساخت‌های کسب و کار در فضای مجازی و توسعه فروشگاه های اینترنتی جدیت بیشتری پیدا کرد و به منظور رفاه و سرعت در خرید، خریدهای آنلاین شکل دیگری به خود گرفت اما متاسفانه تجربه های تلخ افرادی از خریدهای اینترنتی و از راه دور باعث بی اعتمادی از این شکل خرید شد از جمله شکایاتی که در خریدهای اینترنتی به چشم می خورد مطابقت نداشتن انتظار خریدار و کالای دریافتی است چه از نظر ظاهر و چه کیفیت و دیگر قیمت کالاست که مشتریان را از خرید پشیمان می کند.یک کارشناس علم اقتصاد در این خصوص با بیان این که باید در مسیری که دنیای مدرن به سمت حرکت است گام برداریم گفت: فناوری های روز و توسعه دیجیتال بر همه جنبه های زندگی اثر گذاشته بنابراین باید با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی به سمت و سوی مدرنیته گام برداریم و به همان نسبت هوشمند عمل کنیم.
  حسین بذرافکن افزود: حجم اشتغال و دغدغه های امروز افراد فرصتی برای خریدهای سنتی باقی نگذاشته بنابراین چاره ای نیست جز این که همچون مردم کشورهای پیشرفته خریدها را هم مجازی انجام دهیم.وی ادامه داد: با فاکتور گرفتن معایب و مشکلات این گونه تجارت باید به این باور برسیم که ما هم مانند بسیاری از مردم سراسر این کره خاکی می توانیم از این فرصت به نحو مطلوب بهره ببریم. این کارشناس امکان خرید در هر ساعت از شبانه روز را یکی از ویژگی های این نوع فروشگاه ها نسبت به فروشگاه های سنتی عنوان کرد و گفت: به جز این امکان مقایسه کالا در فروشگاه های مختلف، سهولت دسترسی، صرفه جویی در وقت و هزینه رفت و آمد، امکان تعامل و برقراری ارتباط میان مشتریان با یکدیگر و ... از بی شمار مزیت های این گونه مبادله به شمار می روند.بذرافکن ادامه داد: اما این تغییر در شیوه خرید و فروش خالی از مشکل هم نبوده مواردی همچون رواج بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده، هک شدن حساب‌های بانکی و فیشینگ که مهم ترین تهدید امنیت فضای سایبری است.
  وی با بیان این که دنیای اینترنت یک دنیای بدون مالک و فاقد سیاست است افزود: با این که راهکارهایی برای امنیت در فضای سایبری و از بین بردن مشکلات اندیشیده شده اما در این گونه مبادلات توجه و رعایت برخی اصول ضرورت دارد اصولی که متاسفانه آموزش داده نشده و همین موجب شده کلاهبرداران بسیاری از مردم سواستفاده کنند.بذرافکن مطمئن ترین و صحیح ترین شیوه برای خریدهای اینترنتی را مراجعه به فروشگاه های دارای نماد اعتماد الکترونیکی دانست و اظهار کرد: فروشگاه هایی که با دادن اطلاعات فیزیکی مانند آدرس و شماره تلفن سعی در جلب اعتماد مخاطب دارند موفق تر بوده و می توانند در صورت نارضایتی شما پاسخگو باشند.این کارشناس اقتصاد، پشتیبانی را از ویژگی های یک فروشگاه آنلاین خوب دانست و گفت: برای در دام نیفتادن توسط کلاهبرداران رعایت نکاتی الزامی است به عنوان مثال برای پرداخت آنلاین به جای باز کردن درگاه بانکی با استفاده از موتور‌های جست وجوگر باید نشانی دقیق سایت را در نوار «آدرس بار» وارد کرد در غیر این‌صورت احتمال می‌رود موتور‌های جست وجوگر، کاربر را به یک صفحه جعلی هدایت کرده و از این طریق حساب بانکی کاربر به سرقت برود.بذرافکن با بیان این که تصاویر امنیتی به منظور بررسی ربات نبودن در درگاه بانکی پیش‌بینی شده و با هر بار ورود به صفحه تغییر می کند گفت: بنابراین اگر قصد خرید دارید یک بار به صورت آزمایشی از صفحه خارج شده و مجدد وارد شوید در صورت تغییر نیافتن تصاویر امنیتی از ادامه عملیات خودداری کنید.وی در نهایت توصیه کرد: هنگام تراکنش بانکی و ثبت اطلاعات یکی از اطلاعات را اشتباه وارد کنید، اگر سایت صحیح نبودن اطلاعات را عنوان کند نشان از جعلی نبودن آن است در غیر این صورت سایت جعلی است.


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.