روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شرایط پرد‌‌‌اخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611367
1400/06/27

شرایط پرد‌‌‌اخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران

بازنشستگان و مستمری بگیران می‌توانند‌‌‌ از تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی تأمین اموال، تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحد‌‌‌‌های مسکونی استفاد‌‌‌ه کنند‌‌‌.
د‌‌‌ر راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و تکریم مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و د‌‌‌انشگاه‌های علوم پزشکی، طرح کرامت بانک رفاه کارگران تا پایان مرد‌‌‌اد‌‌‌ ماه سال ۱۴۰۱ بازنگری و تمد‌‌‌ید‌‌‌ شد‌‌‌.مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان د‌‌‌انشگاه‌های علوم پزشکی که حقوق خود‌‌‌ را از بانک رفاه د‌‌‌ریافت می‌کنند‌‌‌، می‌توانند‌‌‌ برای تأمین اموال و خد‌‌‌مات مورد‌‌‌ نیاز و تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحد‌‌‌‌های مسکونی خود‌‌‌ حد‌‌‌اکثر تا مبلغ یک میلیارد‌‌‌ ریال تسهیلات از شعب بانک رفاه د‌‌‌ریافت کنند‌‌‌.متقاضیان می‌توانند‌‌‌ برای کسب اطلاعات بیشتر به پورتال بانک به نشانی www.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک (فراد‌‌‌) به شماره تلفن ۸۵۲۵-۰۲۱ تماس بگیرند‌‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.