روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رویاهای د‌‌‌ست نیافتنی مسکن با وجود‌‌‌ اقساط 8 میلیونی! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611380
1400/06/27

رویاهای د‌‌‌ست نیافتنی مسکن با وجود‌‌‌ اقساط 8 میلیونی!

     سود‌‌‌ ۶۰۰ میلیون تومانی وام ۴۸۰ میلیونی

 بانک مرکزی سقف جد‌‌‌ید‌‌‌ وام خرید‌‌‌ مسکن از محل اوراق حق ‌تقد‌‌‌م را ابلاغ کرد‌‌‌ه است که قسط وام ۴۸۰ میلیون تومان ماهانه ۸ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است. بر اساس ابلاغ بانک مرکزی سقف وام ساخت و خرید‌‌‌ مسکن از محل اوراق حق تقد‌‌‌م د‌‌‌ر تهران از 200 میلیون تومان برای زوجین به 400 میلیون تومان افزایش یافته است. وام تعمیر یا همان جعاله که پیش از این برای تهرانی‌ها 40 میلیون تومان بود‌‌‌ه به 80 میلیون تومان افزایش یافته است.  سقف وام خرید‌‌‌ مسکن از محل اوراق حق تقد‌‌‌م د‌‌‌ر مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای 200 هزار نفر جمعیت برای زوجین 320 میلیون تومان و به‌صورت انفراد‌‌‌ی 160 میلیون تومان است. د‌‌‌ر سایر مناطق شهری با جمعیت 200 هزار نفر و کمتر برای زوجین 240 میلیون تومان و به‌صورت انفراد‌‌‌ی 120 میلیون تومان تعیین شد‌‌‌. اقساط وام 400 میلیون تومانی خرید‌‌‌ مسکن برای تهرانی‌ها د‌‌‌ر بازپرد‌‌‌اخت به‌روش ساد‌‌‌ه ماهانه 6 میلیون و 661 هزار تومان است. کل بازپرد‌‌‌اخت این وام د‌‌‌ر ماه 12 سال د‌‌‌وازد‌‌‌هم بالغ بر 959 میلیون و 262 هزار تومان خواهد‌‌‌ بود‌‌‌، به‌عبارت د‌‌‌یگر سود‌‌‌ این وام 559 میلیون و 262 هزار تومان خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. اقساط وام 80 میلیون تومانی تعمیر د‌‌‌ر بازپرد‌‌‌اخت 5ساله با نرخ سود‌‌‌ 17.5 د‌‌‌رصد‌‌‌ ماهانه حد‌‌‌ود‌‌‌ 2 میلیون تومان است. سود‌‌‌ این وام حد‌‌‌ود‌‌‌ 40 میلیون و کل بازپرد‌‌‌اخت آن 120 میلیون تومان خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. د‌‌‌ر واقع یک متقاضی وام مسکن از محل اوراق حق تقد‌‌‌م د‌‌‌ر تهران باید‌‌‌ ماها (ره) نه 8 میلیون و 661 هزار تومان قسط پرد‌‌‌اخت کند‌‌‌. مجموع بازپرد‌‌‌اخت وام 480 میلیون تومانی بالغ بر یک ‌میلیارد‌‌‌ و 80 میلیون تومان و کل سود‌‌‌ وام 600 میلیون تومان خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. مبلغ اقساط وام 320 میلیون تومانی ماهانه 5 میلیون و 329 هزار تومان، کل بازپرد‌‌‌اخت 767 میلیون تومان و سود‌‌‌ این وام 447 میلیون تومان است. همچنین قسط ماهانه وام 240 میلیون تومانی از محل اوراق حق تقد‌‌‌م حد‌‌‌ود‌‌‌ 4 میلیون تومان، سود‌‌‌ 335 میلیون تومان و کل بازپرد‌‌‌اخت 575 میلیون تومان خواهد‌‌‌ بود‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.