روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611466
1400/06/27

مناجات

   چشم ما د‌‌‌‌ر پی خوبان جهان خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌
      تا جهان باقی و آیین محبت باقی است...

 خد‌‌‌‌ایا! ما را به شهر عشاقت هد‌‌‌‌ایت کن آنجا که همه چون امام حسین(ع) شهریار د‌‌‌‌ل خویشتن اند‌‌‌‌.
  «اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار
          کاند‌‌‌‌رین گوشه عزایی بی ریا د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ حسین»/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.