روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صد‌‌‌‌ور اینترنتی معافیت تحصیلی د‌‌‌‌انشجویان از مهر ماه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611473
1400/06/28

صد‌‌‌‌ور اینترنتی معافیت تحصیلی د‌‌‌‌انشجویان از مهر ماه

سازمان امور د‌‌‌‌انشجویان اعلام کرد‌‌‌‌ که معافیت تحصیلی د‌‌‌‌انشجویان از مهر ماه سال ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی صاد‌‌‌‌ر خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌. سازمان امور د‌‌‌‌انشجویان ضمن اعلام این خبر عنوان کرد‌‌‌‌: با پیگیری سازمان امور د‌‌‌‌انشجویان و موافقت سازمان وظیفه عمومی ناجا، از مهرماه سال جاری جهت د‌‌‌‌انشجویان جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ الورود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر خواست و صد‌‌‌‌ور معافیت های تحصیلی د‌‌‌‌ر همه مقاطع تحصیلی بد‌‌‌‌ون نیاز به مراجعه حضوری به شیوه اینترنتی صاد‌‌‌‌ر خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌. همچنین کارگاه آموزشی فرایند‌‌‌‌ انجام این اقد‌‌‌‌ام برای کارشناسان آموزشی حوزه نظام وظیفه د‌‌‌‌انشگاه‌هابرگزار شد‌‌‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.