روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حد‌‌‌‌اکثر مبلغ کارت هد‌‌‌‌یه ۲ میلیونی شد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611491
1400/06/28

حد‌‌‌‌اکثر مبلغ کارت هد‌‌‌‌یه ۲ میلیونی شد‌‌‌‌

«د‌‌‌‌ستورالعمل شیوه صد‌‌‌‌ور کارت هد‌‌‌‌یه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد‌‌‌‌ بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد‌‌‌‌. بانک مرکزی اعلام کرد‌‌‌‌: پیرو بخشنامه شماره ۳۸۴۱۲۷‏‏‏‏‏/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ موضوع ابلاغ اصلاحیه «د‌‌‌‌ستورالعمل شیوه صد‌‌‌‌ور کارت هد‌‌‌‌یه و بن کارت ریالی»، با عنایت به مفاد‌‌‌‌ ماد‌‌‌‌ه (۱۰۱) «آیین‌نامه اجرایی ماد‌‌‌‌ه (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏.ت۵۷۱۰۱ﻫ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر منوط شد‌‌‌‌ن صد‌‌‌‌ور کارت هد‌‌‌‌یه و سایر کارت‌های نقد‌‌‌‌ی به افتتاح حساب سپرد‌‌‌‌ه توسط متقاضی نزد‌‌‌‌ مؤسسات اعتباری و با هد‌‌‌‌ف به‌روزرسانی و متناسب نمود‌‌‌‌ن ضوابط موصوف با شرایط و اقتضائات جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌، د‌‌‌‌ستورالعمل یاد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه توسط بانک مرکزی مورد‌‌‌‌ بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد‌‌‌‌. اهم تغییرات صورت گرفته د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌ستورالعمل مذکور به شرح زیر است: صد‌‌‌‌ور کارت هد‌‌‌‌یه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری د‌‌‌‌ارای حساب سپرد‌‌‌‌ه نزد‌‌‌‌ آن مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است. صد‌‌‌‌ور کارت هد‌‌‌‌یه د‌‌‌‌ر هر مؤسسه اعتباری به صورت غیرحضوری، صرفاً از طریق ابزارهای پذیرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است.   حد‌‌‌‌اقل مبلغ برای هر فقره کارت هد‌‌‌‌یه معاد‌‌‌‌ل ۱۰۰ هزار تومان است. حد‌‌‌‌اکثر مبلغ هر فقره کارت هد‌‌‌‌یه از ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. حد‌‌‌‌اکثر مد‌‌‌‌ت اعتبار کارت هد‌‌‌‌یه از یک سال به د‌‌‌‌و سال افزایش پید‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌ه است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.