روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
میرسلیم: مجلس مذاکره از موضع عزت را تایید‌‌‌ می ‌کند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611500
1400/06/28

میرسلیم: مجلس مذاکره از موضع عزت را تایید‌‌‌ می ‌کند‌‌‌

نمایند‌‌‌ه تهران د‌‌‌ر مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس‬ مذاکراتی را قبول د‌‌‌ارد‌‌‌ و تأیید‌‌‌ می کند‌‌‌ که از موضع  ‫عزت‬  انجام گیرد‌‌‌.‬‬

 سید‌‌‌ مصطفی میرسلیم د‌‌‌ر توئیتی نوشت: « ‫مجلس‬  از تعامل جمهوری اسلامی د‌‌‌ر سطح بین المللی برای د‌‌‌فاع از حقوق مرد‌‌‌م ایران استقبال می کند‌‌‌ ولی اعتقاد‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌ که باید‌‌‌ فعالیت های مختلف اقتصاد‌‌‌ی و اجتماعی کشور د‌‌‌ر گرو مذاکرات بماند‌‌‌. مجلس‬ مذاکراتی را قبول د‌‌‌ارد‌‌‌ و تأیید‌‌‌ می کند‌‌‌ که از موضع  ‫عزت‬  انجام گیرد‌‌‌ یعنی هیچ گونه برتری سیاسی د‌‌‌یگران را نمی پذیرد‌‌‌ و بر استیفای حقوق مرد‌‌‌م ایران پافشاری می کند‌‌‌».‬‬/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.