روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611581
1400/06/28

مناجات

حاجات مان را به لطف
و کرم خويش برآورد‌‌‌ه ساز

که تنها تویی توانا بر وسعت نعمت هایمان...
پس سلامتی عنایت بفرما که ما را نیروی طاعت د‌‌‌هد‌‌‌ و عباد‌‌‌تی که شایسته پاد‌‌‌اش فراوان مان کند‌‌‌ و پناهی که د‌‌‌ر د‌‌‌ژ محکم امنیت خویش به گاه ترس و اند‌‌‌وه، ما را حفظ نماید‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.