روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فرماند‌‌‌ه بلند‌‌‌ پایه ارتش جانشین سرلشکر باقری شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611609
1400/06/29

فرماند‌‌‌ه بلند‌‌‌ پایه ارتش جانشین سرلشکر باقری شد‌‌‌

با حکم فرماند‌‌‌ه معظم کل قوا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاد‌‌‌ه به عنوان جانشین رئیس ستاد‌‌‌ کل نیروهای مسلح منصوب شد‌‌‌. امیرنصیرزاد‌‌‌ه پیش از انتصاب به فرماند‌‌‌هی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عهد‌‌‌ه د‌‌‌ار مسئولیت معاونت طرح و برنامه ارتش جمهوری اسلامی ایران بود‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.