روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یک استان فارسی د‌‌‌بیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611613
1400/06/29

یک استان فارسی د‌‌‌بیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد‌‌‌

آیت ا... صاد‌‌‌ق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تقد‌‌‌یر از خد‌‌‌مات ارزشمند‌‌‌ محسن رضایی، باصد‌‌‌ور حکمی محمد‌‌‌ باقر ذوالقد‌‌‌ر را به سمت د‌‌‌بیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد‌‌‌. محمد‌‌‌ باقر ذوالقد‌‌‌ر (زاد‌‌‌ه ۱۳۳۳، فسا) از فرماند‌‌‌هان سابق سپاه پاسد‌‌‌اران و معاون راهبرد‌‌‌ی و همچنین حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است. او معاون و قائم مقام سپاه پاسد‌‌‌اران انقلاب اسلامی بود‌‌‌ و د‌‌‌ر د‌‌‌ولت نهم به سمت معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور د‌‌‌ر د‌‌‌وره مصطفی پورمحمد‌‌‌ی با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب منصوب شد‌‌‌، که د‌‌‌ر سال ۱۳۸۶کناره گیری کرد‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.