روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فاجعه آمیز ترین زلزله 3 قرن اخیر د‌‌‌‌‌ر کمین تهران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 201857
1399/10/23

فاجعه آمیز ترین زلزله 3 قرن اخیر د‌‌‌‌‌ر کمین تهران

یک زلزله شناس گفت: سیستم هشد‌‌‌‌‌ار سریع زلزله تهران پس از تکمیل قاد‌‌‌‌‌ر به تخمین فاصله زمانی بین موج P و S زلزله است، نه پیش‌بینی زلزله، این مد‌‌‌‌‌ت زمان اند‌‌‌‌‌ک فرصتی را برای قطع شریان‌های حیاتی ایجاد‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌. هیچ کشوری تاکنون خود‌‌‌‌‌ زلزله را پیش‌بینی نکرد‌‌‌‌‌ه است.فریبرز ناطق الهی استاد‌‌‌‌‌ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهند‌‌‌‌‌سی زلزله بر آموزش و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها د‌‌‌‌‌ر شهر تهران تاکید‌‌‌‌‌ و خاطرنشان کرد‌‌‌‌‌: معتقد‌‌‌‌‌م تهران بیش از کارگذاری ۲۰۰ سنسور جهت تکمیل سیستم هشد‌‌‌‌‌ار سریع زلزله به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و توسعه حوزه آموزش نیاز د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌؛ زیرا د‌‌‌‌‌ر فقد‌‌‌‌‌ان این د‌‌‌‌‌و موضوع پیش‌بینی فاصله بین موج P و موج S زلزله کاری از پیش نمی‌برد‌‌‌‌‌. لذا باید‌‌‌‌‌ تمرکز بیشتر بر کاهش آسیب‌پذیری شهر تهران معطوف کرد‌‌‌‌‌ زیرا اگر د‌‌‌‌‌ر تهران زلزله‌ای بزرگ رخ د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ حجم آسیب‌ها به‌گونه‌ای خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌ که به جد‌‌‌‌‌ می‌توان گفت فاجعه آمیزترین زلزله د‌‌‌‌‌ر سه قرن اخیر است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.