روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کشاورزان، «کشاورز کارت» بگیرند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 201941
1399/10/24

کشاورزان، «کشاورز کارت» بگیرند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: شرایط اقتصادی حاکم، افزایش قیمت‌ها دامن همه عرصه های اقتصادی را گرفته است و بخش کشاورزی هم از این قاعده مستثنا نیست.
خسرو عمرانی افزود: کودهای ازته، فسفره و پتاسه عمده مصرف کشاورزان استان بوشهر است که در سنوات گذشته به بیشترین میزان توزیع شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر عنوان کرد: کود ازته به تازگی کمتر از ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است ولی کودهای فسفاته و پتاسه از شهریور با افزایش قیمت ۳ تا ۴ روبه رو شدند و گاهی افزایش شدیدتری را هم داشته‌اند.عمرانی تاکید کرد: این موضوع باعث شده مصرف کودهای فسفاته و پتاسه کاهش پیدا کند.
او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان، «کشاورز کارت» را ارائه کرده است .
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و با همکاری بانک کشاورزی نسبت به دریافت کشاورز کارت اقدام کنند.عمرانی بیان کرد: کشاورز کارت به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با بهره ۱۲ درصد شارژ می‌شود تا کمکی برای خرید دام نهاده‌های کشاورزی، کود‌های شیمیایی کشاورزان باشد./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.