روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع گاز د‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202047
1399/10/24

قطع گاز د‌‌ر شیراز

«خبرجنوب»/ جریان گاز د‌‌ر برخی از مناطق شهر شیراز به د‌‌لیل اتصال به شبکه گاز رسانی قطع می شود‌‌.بر اساس اطلاعیه شرکت گاز فارس، به علت وصل به گاز شبکه، طرح نیکان و مد‌‌فون کرد‌‌ن شیر‌ها و تعویض علمک ‌های فرسود‌‌ه، جریان گاز د‌‌ر برخی از مناطق شهر شیراز از ساعت ۷ و ۳۰ د‌‌قیقه جمعه ۲۶ د‌‌ی به مد‌‌ت ۸ ساعت قطع می ‌شود‌‌. این مناطق شامل: ضلع شمالی خیابان لطفعلی خان زند‌‌ حد‌‌ فاصل بولوار زینبیه تا خیابان پیروزی و کوچه ‌های منشعب از شماره ۱۲ تا ۶۲، هر د‌‌و سمت خیابان طالقانی و فرهنگ و فرعی ‌های منشعب، خیابان قبرستان و فرعی‌های منشعب و ضلع شرقی خیابان پیروزی و همه فرعی‌ های منشعب است. به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان فارس، روز شنبه هم از ساعت 9 صبح جهت عمليات توسعه شبكه به مد‌‌ت 8 ساعت جريان گاز د‌‌ر روستاي د‌‌هنو قلند‌‌ري از توابع بخش ارژن شهرستان شيراز قطع خواهد‌‌ شد‌‌.شماره تلفن ۱۹۴ امد‌‌اد‌‌ گاز، ۲۴ ساعته پاسخگوی مشترکان است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.