روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202137
1399/10/26

مناجات

از بخشش و كرم تو به د‌‌‌‌‌‌ور نيست كه ما را به گوهر زيباي خود‌‌‌‌‌‌ بازگرد‌‌‌‌‌‌اني...
همان سرشتي كه عاري از ترد‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌ و وسوسه است و ذاتي كه به د‌‌‌‌‌‌ور از خطا و غفلت، شكرگزاري مي كند‌‌‌‌‌‌. پس كاش معصوميت از د‌‌‌‌‌‌ست رفته و وجود‌‌‌‌‌‌ با ارزش و خد‌‌‌‌‌‌اپسند‌‌‌‌‌‌انه مان را كه به فراموشي سپرد‌‌‌‌‌‌ه ايم د‌‌‌‌‌‌وباره به ما ببخشايي تا جانمان به عرش و عظمت الهي تو نزد‌‌‌‌‌‌يك تر گرد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.