روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خرازی: پدر خوانده‌ها بر احزاب چپ و راست کشور خیمه زدند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202186
1399/10/27

خرازی: پدر خوانده‌ها بر احزاب چپ و راست کشور خیمه زدند

دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت: باید بپذیریم با رئیس جمهور اجاره ‌ای وضعیت امروز کشور را پدید آوردیم.صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ششمین مجمع عمومی این حزب گفت: امروز تمام موضوعات داخل کشور را می شود به خارج کشور نسبت داد.او افزود: می توانیم بگوییم همه این ها سرنوشتی است که خارجی ها این مشکلات را بر کشور ما وارد کردند.خرازی ادامه داد: مشکل امروز کشور و جامعه این است که کسی گوش شنیدن ندارد و با شناخت نادرست خود مشکلات کشور را به خارج نسبت دهند.دبیرکل حزب ندای ایرانیان تصریح کرد: کشور امروز کسی مثل ماهاتیر محمد را ندارد که مشکلات کشور و مردم را بداند، امروز مالزی به یکی از کشورهای قدرتمند شرق آسیا تبدیل شده است.خرازی عنوان کرد: بزرگترین مشکل کشور مدیریت است و همان کسانی که در تمامی احزاب پدرخوانده هستند و بر احزاب چپ و راست کشور خیمه زدند، می خواهند تصمیم بگیرند.او افزود: اگر بخواهیم به صورت کامل نقش خود را از بحران امروز کشور تبیین کنیم، به بزرگان و پیران خردمند بگوییم ناصحان ما باشند اما اداره کشور را از جوانان بخواهیم.دبیرکل حزب ندای ایرانیان عنوان کرد: رئیس جمهور اجاره ای و وزیر اجاره ای درد امروز کشور نیست.او ادامه داد: ۱۶ سال است که مدیریت غلط بر کشور حاکم شده است چون تشخیص درستی نداشتیم و نتیجه تشخیص نادرست وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم.خرازی در ادامه تصریح کرد: اگر راه فلاح و رستگاری می خواهید باید مشارکت اجتماعی شما با بینش همراه باشد، باید بتوانیم فهم درست و منطقی از مسائل جامعه داشته باشیم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.