روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرقت ادبی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202331
1399/10/29

سرقت ادبی

بهار اصلانی در ستون طنز روزنامه همدلی نوشت: دکترجان ديشب در روياي ميهماني بوديم که خبر رسيد يکي از ستاره‌هاي سنگيِ پياده‌رو مشاهير هاليوود به سرقت رفته! اُپرا وينفري گفت: «سارق عزيز، کمال واقعي شخصيت شما زماني شکل مي‌گيرد که کار درست را، حتي زماني که ديگران آن را نمي‌بينند، انجام دهيد. پس اون روي من رو بالا نيار و ستاره رو بيار پس بده.»ويتني هوستون گفت: «حالا از کجا مي‌دوني کار يکي از مشاهيره؟!» اپرا پاسخ داد: «معلومه ديگه! مردم عادي ستاره سنگي ما رو مي‌خوان چي‌کار؟! احتمالا کار يکي از مشاهير عقده‌ايه که خودش ستاره نداشته، چشم ديدن ستاره يکي ديگه‌رو هم نداشته.» هوستون گفت: «کار اون دوتا عادي‌ها نيست؟» بعد با انگشت به من و دوستم که گوشه مجلس ايستاده بوديم اشاره کرد! دوستم سريع گفت: «ما درسته مشهور نيستيم اما خودمون با کلي ستاره از دانشگاه اخراج شديم. ستاره شمارو مي‌خوايم چي‌کار وقتي خودمون داريم؟!» من هم در تاييد حرف دوستم گفتم: «راست مي‌گه ما با ستاره مشاهير کاري نداريم. بخوايم بدزديم روي خودشون مانور مي‌ديم. مثلا مي‌گيم نتانياهو و فردي‌مرکوري همشهريِ مان.» هوستون گفت: «يعني مي‌گي يکي از خودمون به خودمون روا نداشته؟!» فردي‌مرکوري گفت: «بابا طرف کارشه! نمي‌تونه حق‌الزحمه‌اش‌رو دريافت نکنه چون با ما آشناست که! الان شما بري توي يه مجلس آشنا بخوني پول نمي‌گيري؟!» اپرا گفت: «حالا مي‌خواين دست رو دست بذارين و تماشا کنين؟!» سيمين ‌دانشور گفت: «مگه وقتي شنيدين بقيه از پشت کنتور ما برق مي‌گيرن باهاش بيت‌کوين استخراج مي‌کنن چي‌کار کردين؟!» اپرا گفت: «ما هيچي. مگه خودت چي‌کار کردي؟!» سيمين گفت: «من براشون کامنت گذاشتم: شلخته درو کنيد تا چيزي گير خوشه‌چين‌ها بيايد.»اپرا آمد جواب سيمين را بدهد که چشمش افتاد به رازي و خيام. گوشه مجلس نشسته بودند و ستاره‌اي سنگي به عنوان ميز عسلي کنار دست‌شان بود. چيپس و ماست‌موسيرشان را هم گذاشته بودند رويش! اپرا جيغ زد: «چرا اين‌کار‌رو کردين!؟» رازي گفت: «خوب کرديم. اين ستاره اينجا کاربردي‌تر از کف پياده‌روي هاليووده.» خيام در تاييد رازي گفت: «بر سنگ زديم دوش سبوي کاشي، سرمست شديم که کرديم اين عياشي.» رازي رو به خيام گفت: «الان اين سرقت ادبيه يا بي‌ادبي؟» و هر دو خنديدند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.