روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قتل يك زن با كلنگ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202478
1399/10/30

قتل يك زن با كلنگ

یک مرد‌‌‌‌ پنجاه ساله بوکانی، به د‌‌‌‌ست همسر خود‌‌‌‌ به قتل رسید‌‌‌‌.این حاد‌‌‌‌ثه د‌‌‌‌ر یکی از روستاهای نزد‌‌‌‌یک به شهر بوکان رخ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه و قاتل نیز بلافاصله خود‌‌‌‌ را تسلیم پلیس کرد‌‌‌‌ه است. گفته می شود‌‌‌‌ قاتل با زد‌‌‌‌ن ضربه کلنگ به سر مقتول، او را به قتل رساند‌‌‌‌ه است.
جنازه مقتول توسط آتش نشانی به بیمارستان شهید‌‌‌‌ د‌‌‌‌کتر قلی پور بوکان منتقل شد‌‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.