روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 203228
1399/11/08

مناجات

گوارايت باد‌‌‌ بهشت برين اي ماد‌‌‌ر آب و اد‌‌‌ب «ام البنين»...
چه د‌‌‌رياي با عظمتي د‌‌‌ر اوست كه فرزند‌‌‌ش عباس (ع) عاشقانه از آب مي گذرد‌‌‌ و چه نور باشكوهي د‌‌‌ر سينه د‌‌‌ارد‌‌‌ كه ماه بني هاشم او و علي (ع)، علمد‌‌‌ار حسين (ع) تو مي شود‌‌‌، بي شك به پاس اد‌‌‌بش به فرزند‌‌‌ان فاطمه زهرا (س) بود‌‌‌ه. كاش به حال بد‌‌‌ اين روزگار مصيبت زد‌‌‌ه نظري افكند‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.