روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نجومی بگیر از حداقل بگیر خبر دارد؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205514
1399/12/03

نجومی بگیر از حداقل بگیر خبر دارد؟

یک کارشناس حوزه کار برای کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های معیشت کارگران پیشنهاد کرد دستمزد سال آینده کارگران به طور پلکانی افزایش یابد.حمید نجف درباره راهکار جبران عقب ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: معتقدم راه حل اینکه بتوانیم فاصله بین خط معیشت و هزینه های زندگی کارگران و حداقل حقوق و دستمزد آنها را کم کنیم این است که به طور تدریجی حقوق کارگران را افزایش بدهیم.وی گفت: پبشنهاد من این است که شورای عالی کار امسال به طور ویژه افزایش پلکانی دستمزد را در دستور کار قرار بدهد.این کارشناس حوزه کار ادامه داد: متاسفانه بعضا به دلیل آنکه برخی در جریان حقوق و دستمزد کارگران ذینفع هستند، نمی توانند محاسبات دقیقی از وضع زندگی و هزینه های سبد معیشت کارگران ارائه کنند و اساسا دنبال افزایش پلکانی مزد هم نیستند.
وی با طرح این پرسش که آیا نجومی بگیر از حداقل بگیر خبر دارد، به گسترش شکاف و فاصله طبقاتی در جامعه اشاره و اظهار کرد: اگر حقیقتا به دنبال کم کردن فاصله طبقاتی هستیم باید حقوق ها را بر مبنای پلکانی در نظر بگیریم ولی این موضوع تصویب نمی شود چون شامل حال کسانی هم می شود که باید در این زمینه تصمیم گیری کنند به همین دلیل هر قدر درصد حقوق کارمندان و کارگران افزایش بدهیم باز هم به دلیل عدم رعایت شیوه پلکانی فاصله و شکاف مزدی و طبقاتی همچنان به قوت خود باقی است.
نجف تصریح کرد: اگر بخواهیم دستمزد سال آینده کارگران را فرضا ۳۵ درصد افزایش بدهیم باید ببینیم کارگری که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می گیرد، ۳۵ درصد چقدر به حقوقش اضافه می کند؟ اگر ۱۰۰ درصد هم به حداقل مزد کارگران اضافه کنیم، پنج میلیون تومان می شود که از رقم اعلامی بانک مرکزی برای خط معیشت بسیار پایین تر است.این کارشناس حوزه کار ادامه داد: کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرد با افزایش ۲۵ درصدی ۵ میلیون تومان به حقوق او افزوده می شود ولی کارمندی که ۴ میلیون تومان حقوق
می گیرد با این درصد افزایش فقط یک میلیون تومان به حقوقش اضافه می شود بنابر این اگر تاکید بر شیوه افزایش تدریجی و پلکانی داریم به این دلیل است که به عدالت نزدیک تر است در غیر این صورت شکاف مزدی و فاصله طبقاتی با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت و هیچگاه متوقف نخواهد شد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.