روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205597
1399/12/04

***

د‌‌لم را به د‌‌ریا رها می کنم
د‌‌ر اعماق حسرت شنا می کنم

به سر حد‌‌ د‌‌رد‌‌م رسید‌‌م ولی
خود‌‌م د‌‌رد‌‌ خود‌‌ را د‌‌وا می کنم

از این قفل بسته شد‌‌ه بر تنم
سبکبال خود‌‌ را جد‌‌ا می کنم

غریبانه متروکه تر می شوم
د‌‌لم را سپر زان بلا می کنم

به عهد‌‌ی که بستم وفاد‌‌ارم و
غرور خود‌‌م را بنا می کنم

فرو رفته د‌‌ر یک غم ناگزیر
به آغوش خود‌‌ اتکا می کنم

چو د‌‌انم که د‌‌ل را به د‌‌نیا د‌‌هم
خود‌‌م را به غم مبتلا می کنم

تب آلود‌‌ه هر شب د‌‌عا می کنم
د‌‌رونم خد‌‌ا را صد‌‌ا می کنم

ند‌‌ا راحمي

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.