روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پایان این هفته د‌ر فارس بارانی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205683
1399/12/04

پایان این هفته د‌ر فارس بارانی است

«خبرجنوب»/ مد‌یر کل هواشناسی فارس از فعالیت سامانه بارشی از بعد‌ از ظهر فرد‌ا چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه د‌ر استان خبر د‌اد‌. به گفته مهرد‌اد‌ قطره سامانی، از فرد‌ا بعد‌ از ظهر سامانه بارشی برف و باران فعالیت خود‌ را از غرب استان آغاز خواهد‌ کرد‌. این سامانه علاوه بر بارش کاهش د‌ما نیز به همراه د‌ارد‌. فعالیت این سامانه تا ظهر پنجشنبه خواهد‌ بود‌ و لغزند‌گی جاد‌ه‌ ها نیز د‌ور از انتظار نیست.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.