روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خط پایان زندانی غائله گلستان هفتم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205739
1399/12/05

خط پایان زندانی غائله گلستان هفتم

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: جسد متوفی بهنام محجوبی تحت کالبد گشایی قرار گرفت. مهدی فروزش با اشاره به انجام آزمایشات تخصصی بر روی جسد بهنام محجوبی گفت: در تاریخ سوم اسفند ماه متوفی در مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران تحت کالبد گشایی قرار گرفت و نمونه ‌های لازم جهت آزمایشات تخصصی اخذ شد.وی افزود: نتیجه بررسی ‌های انجام شده و تعیین علت تامه فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات، بررسی سوابق بالینی و یافته‌ های کالبدگشایی است که متعاقباً به مرجع قضائی اعلام خواهد شد.
بنابراین گزارش، در اطلاعیه اداره کل زندان ‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران در این زمینه آمده است: «پس از بستری شدن این فرد در بیمارستان، اقدامات ویژه درمانی برای وی در نظر گرفته شد، که علی رغم تلاش‌ های فراوان کادر پزشکی، متأسفانه زندانی مورد اشاره فوت می‌کند».
در این اطلاعیه آمده است: «در زمان ورود محکوم به بیمارستان و انجام معاینات تخصصی پزشکان متوجه چند بسته حاوی مواد سیاه ‌رنگ پودری در معده وی شدند که پس از خارج کردن بسته‌ های مورد اشاره این موضوع توسط کادر بیمارستان صورتجلسه و برای بررسی دقیق و اعلام نتیجه نهایی به پزشکی قانونی سپرده شد».بر اساس این اطلاعیه: «بر اساس اعلام هم بندی ‌های بهنام محجوبی وی با اراده و تصمیم خود و بدون مشورت پزشک اقدام به مصرف خودسرانه چندین داروی خود و دیگران در زندان به صورت همزمان کرده است که این ادعاها در حال بررسی دقیق همه جانبه است».
اداره کل زندان‌ های تهران تصریح کرده: «در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۹ با نظر مرجع قضائی به دلیل بیماری محکوم مورد اشاره با تعویق اجرای مجازات وی موافقت می‌ شود مشروط به این که وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی جهت خارج شدن از زندان اخذ شود این موضوع رسماً و به صورت کتبی به وی ابلاغ می ‌شود».
اطلاعیه اداره کل زندان‌های استان تهران می‌افزاید: «بررسی دقیق علت فوت این زندانی در پزشکی قانونی صورت می ‌گیرد که نتایج ان متعاقباً اعلام خواهد شد».
گفتنی است، این فرد در غائله خیابان گلستان هفتم در سال ۹۶ دستگیر و پس از طی همه فرآیندهای قضائی، به تحمل حبس محکوم گردیده بود.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.