روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام نحوه وصول و برگشت زدن چک در قانون جدید :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205746
1399/12/05

اعلام نحوه وصول و برگشت زدن چک در قانون جدید

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در صورت کسری حساب صادرکننده می ‌تواند خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب ‌های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شود.
همچنین در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌ جاری و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک و سایر دلایل که منجر به ثبت برگشت چک شود، تمام حساب‌ های صادرکننده چک در تمام بانک ‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن (ثبت برگشت چک) به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
دارنده چک برگشتی می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند.

کاهش ۲۴ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
گفتنی است 678 هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۹ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهدبراساس تازه‌ ترین آمار بانک مرکزی، بیش از 8 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1885 هزار میلیارد ریال در دی ماه 99 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 10.7 درصد کاهش و از نظر مبلغ 1.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 2 میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 917 هزار میلیارد ریال مبادله شد.در دی ماه سال جاری 48.9 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 30.1 درصد، 11 درصد و 7.8 درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 61.9 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (48.7 درصد)، اصفهان (7.2 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.