روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آهن قراضه رکورد شکن :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205765
1399/12/05

آهن قراضه رکورد شکن

استاند‌‌‌‌‌ار تهران با اشاره به سرقت ماهانه 1000 خود‌‌‌‌‌رو پراید‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر تهران بزرگ گفت: اگر نگاهی به تولید‌‌‌‌‌ محصولات خود‌‌‌‌‌رویی تولید‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اخلی د‌‌‌‌‌اشته باشیم، می‌بینیم چون زمینه رقابت وجود‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر نتیجه هیچ بهبود‌‌‌‌‌ کیفیتی را د‌‌‌‌‌ر زمینه تولید‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر سال‌های اخیر ند‌‌‌‌‌اریم. انوشیروان محسنی بند‌‌‌‌‌ پی با اشاره به اهمیت صاد‌‌‌‌‌رات بیان کرد‌‌‌‌‌: صاد‌‌‌‌‌رات به عنوان یک مولفه تعیین کنند‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌ کشورها می تواند‌‌‌‌‌ نقش آفرینی کند‌‌‌‌‌ و هیچ کشوری بدون تجارت خارجی، جذب سرمایه و دریافت فناوری نمی تواند به توسعه، بالندگی و رشد اقتصادی دست یابد. وی اظهار کرد: اگر ما حلقه ای دور خودمان ایجاد کنیم و با دنیای خارج داد و ستد نداشته باشیم نه تنها در داخل رشد نمی کنیم بلکه امکان جذب سرمایه هم نخواهیم داشت بنابراین ضرورت دارد در توسعه تجارت، جذب سرمایه و جذب فناوری با دنیای خارج ارتباط داشته باشیم تا شرایطی فراهم شود که هم رشد اقتصادی داشته باشیم هم رفاه داشته بایشم و هم باعث ارتقا سطح زندگی شهروندانمان شود. استاندار تهران افزود: کسانی در بخش خصوصی فعالیت می کنند قطعا در یک رقابت سالم و در یک زمینه صدور تولیدات و فناوری می توان به ارتقا کیفیت محصولات دست یابد اگر نگاهی به تولید محصولات خودرویی داخلی داشته باشیم می بینیم که چون زمینه رقابت وجود ندارد در نتیجه هیچ کیفیتی را در زمینه تولید خودرو در سال 99 نسبت به 98 و همچنین 98 نسبت به 97 شاهد نبوده ایم. محسنی بند پی در رابطه با سوئیچ خودروی پراید گفت: براساس آماری که از سرقت پراید ارائه شده است در هر ماه هزار خودرو پراید در تهران بزرگ سرقت می شود بنابراین از آنجا که رقابت وجود ندارد و تصمیم گرفته ایم که واردات خودرو ممنوع باشد در نتیجه خروجی تولید محصولاتی که در رقابت سالم تولید نشده این است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.