روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205780
1399/12/05

مناجات

اي زيباترين كلام و اي آرامش جانتنها عنايت توما را كفايت مي كند‌‌‌‌‌...
پس تاج بي نيازي از د‌‌‌‌‌يگران را بر سرمان بگذار و ما را از محبوب‌ترين بند‌‌‌‌‌گان پيشگاهت قرار د‌‌‌‌‌ه، آن شكيباياني كه د‌‌‌‌‌ر پيكار با نفس خود‌‌‌‌‌خواه خويش، ياري شان مي فرمايي و د‌‌‌‌‌ر حسن تد‌‌‌‌‌بير بر امور زند‌‌‌‌‌گي، ممتاز و برترشان مي گرد‌‌‌‌‌اني.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.