روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تخصیص ارز مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا از هند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205796
1399/12/06

تخصیص ارز مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا از هند

‌رئیس بانک مرکزی از تخصیص ارز مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا از هند خبر داد .عبدالناصر همتی اظهار کرد: علاوه بر تامین ارز واکسن های مورد نیاز وارداتی از کشورهای اعلام شده قبلی، دیروز سه شنبه ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.