روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ظریف: در توافق با آژانس هیچ چیز مشکوکی وجود ندارد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205814
1399/12/06

ظریف: در توافق با آژانس هیچ چیز مشکوکی وجود ندارد

وزیر امور خارجه گفت: آن چه صالحی با آژانس توافق کرد، یک موفقیت بود و اگر دوستان مجلس مصوبه شورای امنیت ملی را دیده بودند، آن رفتار غیر لازم در مجلس انجام نمی ‌شد، اگر ضمیمه را بخوانند هیچ چیز مشکوکی نیست.
محمد جواد ظریف با تاکید بر این که هیچ نشست رسمی نخواهیم داشت چون آمریکا عضو برجام نیست، گفت: از 5 اسفند قانون متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی اجرا شده است. ما در تاریخ 27 بهمن رسماً به آژانس اعلام کردیم از پنج اسفند این اقدام انجام خواهد گرفت.ظریف درباره سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: گروسی به ایران آمد تا ترتیباتی برای اطمینان از اجرای قانون داشته باشیم و در نهایت درباره این ترتیبات با وی به توافق رسیدیم. ترتیبات هم اصلش این است که نوارهایی که از فعالیت های ما ضبط می شود، هیچ گاه به صورت زنده برای آژانس فرستاده نمی شود و در ایران نگهداری می شود.وی افزود: اجرای پادمان ادامه پیدا می کند. پادمان تعهد ایران است. قانون مجلس نیز اجازه فراتر از پادمان را نمی دهد. این به معنای این است که همکاری ما با آژانس ادامه پیدا می کند./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.