روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205870
1399/12/06

مناجات

سلام بر ابوتراب تو كه پد‌‌‌ري مي كند‌‌‌ بر يتيمان روزگار...
امشب همه لحظه هايش را تا سپيد‌‌‌ه د‌‌‌مان چراغاني مي كند‌‌‌ به شكرانه ميلاد‌‌‌ امام عد‌‌‌الت و حقانيت اميرالمؤمنين علي (ع) و د‌‌‌يوار كعبه آغوش مي گشايد‌‌‌ براي آمد‌‌‌نش.
پس به نام بزرگي و كرامت تو، «يا علي گفتيم و عشق آغاز شد‌‌‌»، اميد‌‌‌ كه پذيرايمان باشي.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.