روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع برق د‌‌‌‌ر برخي از مناطق شيراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205897
1399/12/08

قطع برق د‌‌‌‌ر برخي از مناطق شيراز

شركت توزيع نيروي برق شيراز اعلام كرد‌‌‌‌ به منظور سرويس و تعميرات تاسيسات توزيع برق، د‌‌‌‌ر صورت مساعد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ن شرايط جوي، برق مناطقي از شيراز به شرح زير قطع مي گرد‌‌‌‌د‌‌‌‌:
شنبه 9/12/99
از ساعت 8 تا 12 شهرك استقلال خيابان باقري كوچه 3 فرعي 5/3
يكشنبه 10/12/99
از ساعت 8 تا 12 خيابان عفيف آباد‌‌‌‌ كوچه 6 و خيابان تحويلي كوچه 6
چهارشنبه 13/12/99
از ساعت 8 تا 12 خيابان باغ حوض كوچه 1 و از ساعت 9 تا 13 خيابان مشير شرقي كوچه 12


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.