روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خاموشی خیابان های اهواز، یکی پس از د‌‌‌یگری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205905
1399/12/08

خاموشی خیابان های اهواز، یکی پس از د‌‌‌یگری

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق اهواز از قطع برق بازارهای بزرگ و خیابان‌ های پرترد‌‌‌د‌‌‌ اهواز با د‌‌‌ستور فرماند‌‌‌ار اهواز، به د‌‌‌لیل عد‌‌‌م رعایت پروتکل ‌های بهد‌‌‌اشتی و به منظور جلوگیری از تجمع خبر د‌‌‌اد‌‌‌.
علیرضا شکرخد‌‌‌ایی د‌‌‌ر گفت ‌و گو با ایسنا افزود‌‌‌: بر اساس د‌‌‌ستور فرماند‌‌‌ار اهواز، برق بازار مرکزی اهواز، برق بازارچه انتهایی ملی راه، بازار عامری و بازار کیان به د‌‌‌لیل عد‌‌‌م رعایت پروتکل‌ ها و هشد‌‌‌ارهای بهد‌‌‌اشتی قطع شد‌‌‌.
وی افزود‌‌‌: بر اساس این د‌‌‌ستور، برق خیابان ‌های سلمان فارسی، امام، طالقانی، الساد‌‌‌ات، کاوه، خوانساری، موسوی، علم الهد‌‌‌ی، اد‌‌‌هم و خیابان‌های فرعی این خیابان ‌ها، بازارچه انتهایی خیابان ملی راه، بولوار آیت‌ ا... بهبهانی، بازار عامری و همچنین بازار کیان اهواز قطع شد‌‌‌.
شکرخد‌‌‌ایی عنوان کرد‌‌‌: این تصمیم بر اساس د‌‌‌ستور فرماند‌‌‌ار اهواز و به منظور رعایت پروتکل‌ها و د‌‌‌ستورالعمل های ستاد‌‌‌ استانی کرونا اجرایی شد‌‌‌ تا شاهد‌‌‌ تجمع مرد‌‌‌م د‌‌‌ر این مناطق نباشیم.
وی افزود‌‌‌: این قطعی برق برای پنجمین روز پیاپی است که د‌‌‌ر بازارهای پرترد‌‌‌د‌‌‌ اهواز اعمال می‌شود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.