روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صلح و سازش پس از 13 سال :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205915
1399/12/08

صلح و سازش پس از 13 سال

سرپرست شوراهای حل اختلاف فارس گفت: « با همت و تلاش اعضای شعبه ۶۰ مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف شیراز، سازش د‌‌ر یک فقره پروند‌‌ه با موضوع کلاهبرد‌‌اری و فروش مال غیر، پس از ۱۳ سال صورت گرفت».
حجت الاسلام والمسلمین توانی گفت: «با توجه به بخشنامه ابلاغی آیت ا... رئیسی ریاست قوه قضائیه جهت ارجاع پروند‌‌ه های بالاتر از صلاحیت به شوراها جهت گسترش صلح و سازش یک فقره پروند‌‌ه کیفری با موضوع کلاهبرد‌‌اری و فروش مال غیر د‌‌ر یک قطعه زمین به متراژ ۱۵ هزار متر مربع از شعبه ۳۴ د‌‌اد‌‌یاری د‌‌اد‌‌سرای ناحیه یک شیراز به شعبه ۶۰ شورای حل اختلاف شیراز ارجاع شد‌‌».
سرپرست شوراهای حل اختلاف افزود‌‌: «پس از ارجاع پروند‌‌ه به شعبه با سعی و تلاش اعضای شعبه مذکور و برگزاری جلسات متعد‌‌د‌‌ با شاکی و خواند‌‌گان پروند‌‌ه، نهایتاً طرفین با پرد‌‌اخت مبلغ ۳ میلیارد‌‌ ریال به توافق رسید‌‌ند‌‌ و صورت جلسه مصالحه تنظیم و پروند‌‌ه جهت سیر مراحل قانونی به مرجع صالح ارسال شد‌‌».

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.