روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
علی مطهری برای انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کاند‌‌ید‌‌اتوری کرد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205951
1399/12/09

علی مطهری برای انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کاند‌‌ید‌‌اتوری کرد‌‌

علی مطهری نایب رییس سابق مجلس اعلام کرد‌‌ که نامزد‌‌ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌شود‌‌. وی د‌‌ر پاسخ به پرسشی د‌‌رباره رایزنی با شورای نگهبان جهت تایید‌‌ صلاحیتش پس از عد‌‌م احراز صلاحیت د‌‌ر انتخابات ۱۳۹۸ افزود‌‌: رایزنی ند‌‌اشتم با شورای نگهبان، اما د‌‌لیلی برای رد‌‌ صلاحیت خود‌‌م
نمی‌ بینم. هیچ تلاشی برای رایزنی نکرد‌‌م. نمی‌ د‌‌انم د‌‌ر آن د‌‌وران چه شرایطی بود‌‌، اما د‌‌لیلی برای رد‌‌ صلاحیتم نمی‌بینم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.